Bestuur & vergaderingen

Bestuur "Vogelvereniging Haaksbergen en omstreken".

Voorzitter:

Theo Waanders, tel. 06-57946052
theowaanders@hotmail.com

Secretaris:

Hermanno Scharenborg, Schaddenweg 20,
7482 RZ Haaksbergen, tel. 06-10219006

Verenigingscode: 319.

hermannoscharenborg@hetnet.nl (tevens ringcommissaris)

Penningmeester:

Anton Noordink, tel. 06-12383770
enoordink@hotmail.com

Leden:

Gerrit Wensing, tel 06-39357061
Jan Lankheet, tel. 06-15492955  (ringcommissaris)
Gerard Somsen, tel. 06-34294501
Johan Vreman, tel. 06-10113827

Wedstrijdsecretariaat:

Gerald Terhürne, tel. 06-20754327
gterhurne@gmail.com

PR/media-website:

Jan Lammers, tel. 06-47198322
jan-tinelammers@hotmail.com

Ereleden:                         Cor van Hummel, Gerard Koenderink en Hennie Wevers.

Leden van verdienste:  Henk Bleumink en Hennie Stokkink 


Het lidmaatschap

De contributie bedraagt € 20,00 per jaar voor een verenigingslid en als U ook lid wilt worden van de Nederlandse Bond van Vogelhouders dan betaald U € 40,00 per jaar.  U kunt dan ook ringen bestellen voor de te kweken vogels en U ontvangt maandelijks het kleurrijke magazine
"Onze Vogels".


Word ook lid van Vogelvereniging Haaksbergen en omstreken.
Wat kun je verwachten;

  • Elke maand een contactavond met uitwisseling van bondsgewestelijke- en lokale verenigingsinformatie;
  • Uitwisseling van kweekervaringen tijdens kweekpraatje;
  • Persoonlijk advies en hulp bij problemen met vogels, over kweek, huisvesting en voeding;
  • Samen met andere vogelliefhebbers naar (inter)nationale tentoonstellingen;
  • Jaarlijkse feestmiddag voor leden en hun partners;
Ja, ik word lid