JAARPROGRAMMA 2023

Jaarprogramma 2023
Vogelvereniging Haaksbergen en Omstreken
Januari Half januari uitnodiging versturen voor jaarvergadering
Maandag 23 januari Bestuursvergadering bij Johan Vreman
Maandag 6 februari Jaarvergadering bij Schuttershoes
Maandag 20 februari Bestuursvergadering bij Jan Lankheet
Maandag 13 maart Ledenvergadering bij Schuttershoes
Maandag 17 april Ledenvergadering bij Schuttershoes
Zaterdag 17 juni Verenigingsmiddag (activiteit bij Schuttershoes?) aanv 14.30 uur
Maandag 28 augustus Vergadering TT commissie
Dinsdag 12 sept Bestuursvergadering en bestuur Yorkshire & Lancashireclub.
Bij Gerard Somsen
Maandag 18 sept. Ledenvergadering bij Schuttershoes Aandacht adverteerders lijsten etc.
Maandag 2 oktober Vergadering TT commissie
Maandag 9 oktober Bestuursvergadering bij Hermanno Scharenborg
Maandag 23 oktober ledenvergadering bij Schuttershoes
Inleveren inschrijfformulieren OTT 2023
Doornemen draaiboek OTT en activiteiten
Dinsdag 14 november Materiaal ophalen uit bergingen voor opbouwen OTT
Af te stemmen met leden
Woensdag 15 november Opbouwen OTT en inbrengen vogels
Bezetting doorgeven aan Schuttershoes
Donderdag 16 november Keuren van vogels op OTT
Vrijdag 17 november Opening show 19.30 uur en
inbrengen vogels York en Lancashire vogels vanaf 17.00 uur
Zaterdag 18 november Vogelshow 10.00 uur t/m 16.00 uur
York en Lancashire keuring en show 10.00 t/m 16.00 uur
Zondag 19 november Vogelshow 10.00 uur t/m 16.00 uur
Aansluitend afgifte vogels, afbouwen en opruimen van de zaal
Maandag 20 november Materiaal opbergen ( overleg met betrokken personen)
Maandag 27 November Vergadering TT Commissie
Maandag 4 december Bestuursvergadering bij Gerrit Wensing en evaluatie tentoonstelling

Geplaatst in Jubilea.