Lid worden

De contributie bedraagt € 20,-- per jaar voor een verenigingslid en als U ook lid wilt worden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers dan betaald U € 45,-- per jaar.  U kunt dan ook ringen bestellen voor de te kweken vogels en U ontvangt maandelijks het kleurrijke magazine
"Onze Vogels".

  • Elke maand een contactavond met uitwisseling van bonds-. gewestelijke- en lokale verenigingsinformatie;
  • Uitwisseling van kweekervaringen tijdens kweekpraatje;
  • Persoonlijk advies en hulp bij problemen met vogels, over kweek, huisvesting en voeding;
  • Samen met andere vogelliefhebbers naar (inter)nationale tentoonstellingen;
  • Jaarlijkse feestmiddag voor leden en hun partners;

Word ook lid van Vogelvereniging Haaksbergen en Omstreken! Vraag hier uw lidmaatschap aan.